Blandning av ettåriga bra dragväxter för bin & humlor m.fl.

37,50 kr

Förpackningar

Finns i lager
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Köp fler för bättre pris
Produktbeskrivning:

Biväxter.

Blandning av ettåriga bra dragväxter för bin, humlor, svävflugor, guldögonsländor m.fl.

Delvis ekologiska odlade sorter. Flertalet konventionellt och givetvis obetat.

Innehåller
Kan sås från första hälften av maj.
Bör sås relativt ytligt. Se nedan.

Innehåller:
Ammi majus Slöjsilja
Asperula orientalis, Blåmåra
Callistephus chinensis Rainbow Mix
Centaurea cyanus Blåklint
Cynoglosssum amabile, Kinesisk förgätmigej
Dracocephalum moldavica, Turkisk drakblomma
Echium plantagineum, Snokört
Eschscholzia californica, Sömntuta,  4 färger
Lupinus pubescens, Pixie Delight
Nigella damascena, Jungrun i det gröna
Papaver glaucum Tulpanvallmo
Rudbeckia hirta, Sommarrudbeckia, arten
Trifolium inkarnatum, Blodklöver, ekologiskt
Trifolium resupinatum, Perserklöver, ekologiskt

Odling
Såtid: direktsås i april-maj
Sådjup: relativt yligt
Groningstid: 5-10 dagar
Plantavstånd: ca 10-20 cm
Höjd: 30-70 cm
Användning: fodersorter för bin och humlor.
Blomningstid:slutet juni-oktober
Läge: sol

Utsädesmängd
ca 0,5-1 g/kvm med såmaskin.
Minst det dubbla handspriden över markytan.
Artikelnummer:
5696


Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt