Subklöver, Seaton Park ettårig

40 kr

Förp.

Finns i lager
Kommer tyvärr ej
.
Kommer tyvärr ej
Köp fler för bättre pris
Produktbeskrivning:

Vetenskapligt namn
Trifolium subterraneum

konventionellt odlat frö

Sortbeskrivning
Ettårig.
Används i första hand för insådd i spannmål för att ge gödslingseffekt för följande gröda, utan att med insådden etablera flerårig vall.
Den har också värde genom att den med sitt låga och väl marktäckande växtsätt effektivt håller ner ogräset.
Det finns ingen risk för att den växer över grödan.
Vid insådd sår man normalt ganska tunt för att minska konkurrens med huvudgrödan. Insådd i fält sker normalt efter ogräsharvning med långfingerharv eller dylikt.
Så ej onödigt sent. Senast när säden fått 2-3 blad.
Sen sådd vid otillräcklig markfukt ger oftast dålig plantetablering.
Subklöver passar också utmärkt som gröngödslingsgröda samt för insådd i grönsaksodling.
Kan odlas i de flesta jordar.
Eftersom subklöver har ett kraftigt rotsystem, kan den odlas även på lätta och torra jordar.

Odling
Utsädesmängd, renbestånd: ca 300 g/100 kvm
Utsädesmängd, insådd: ca 100-120 g/100 kvm
Sådjup: ca 2-2,5 cm
Lägsta groningstemperatur: ca 8-10°C
1 g=ca 110-150 frön

Notera att vi kan tvingas ändra sorter och justera pris efter vad som är möjligt att få fram.
Artikelnummer:
8524


Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt