Cocktailgurka (mini), Quarto F.1 Cocktailgurka (mini), Quarto F.1

Cocktailgurka (mini), Quarto F.1

100 kr

Förpackningar

Finns i lager
slut i lager
.
slut i lager
Köp fler för bättre pris
Produktbeskrivning:

Benämning på några andra språk
danska/norska/finska/engelska/tyska

Cocktailagurk / Cocktailhusagurk / Cocktail Kasvihuonekurkku / Cocktail Cucumber / Cocktail Hausgurken

Vetenskapligt namn
Cucumis sativus

Sortbeskrivning
Utvecklingstid ca 45 dagar i växthus, ca 65 dagar friland.
S.k. cocktailgurka. Parthenocarp.
Tidig, ger korta, släta frukter som skördas vid 9-12 cm. Dock något taggig i tidigt stadium.
Sätter massor av frukter, 2-5 vid varje nod. Plantan klarar att bära detta om den skördas ofta.
Krispig. Bör skördas när diametern är 2,5 -3 cm.
Medel resistens mot gurkmosaikvirus.
Hög mjöldaggsresistens.
Resistenser: Ccu/CMV/Px.

Resistensbenämningar
  Ccu= Cladosporium cucumerinum
  CMV= Cucumber Mosaic Virus
  Px= Powdery Mildew

Odling
Utsädesmängd: ca 10 frön/strm
Såtid: från mitten av maj
Sådjup: ca 1 cm
Lägst/optimal jordtemperatur för groning: 22/30°C.
Groningstid: ca 3 dagar
Plantavstånd: 15-20 cm
Radavstånd: ca 150 cm
1000 frön = 1M = ca 21-26 g
Grobarhet lägst 85%

Frö av gurka har mycket lång hållbarhet. Groningsproblem beror nästan aldrig på fröproblem. Groningens snabbhet kan dock variera något beroende på fröets ålder.

Däremot är gurka en av de mest krävande kulturer man kan odla. Det gäller hela kulturen från groning till skörd.
1. Gurkfröet vill ha hög värme i jorden för att gro. Nyare sorter har högt värmebehov. Dagtemp 22-26 °C.
2. Fröet ska sås tämligen ytligt, ca 1 cm.
3. Lägg fröet platt. Stick inte ner fröet.
4. Fröet ska ha jämn och hög fuktighet som är anpassad till temperaturen. Det är lätt att dränka fröet om temperaturen är vid nedre gränsen.

Grundgödsla med t.ex. halmig hästgödsel och täck gärna jorden med t.ex. gräsklipp under odlingsperioden för jämnare fukttillgång. Om jorden är tät och syrefattig gror ej fröet. Kan bero på alltför riklig vattning. Fröet ruttnar. Gurka kräver jämn och hög fuktighet i odlingsbädden. Även plantorna bör duschas då och då, när det är varmt och soligt. Dock ej i mulet och kyligt väder.
Artikelnummer:
1534


Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt