Paprika, Sprinter F. certifierat ekofrö grön / mörkt röd Paprika, Sprinter F. certifierat ekofrö grön / mörkt röd

Paprika, Sprinter F. certifierat ekofrö grön / mörkt röd

85 kr

Förpackningar

Produktbeskrivning:

Benämning på några andra språk
danska/norska/finska/engelska/tyska
Peber / Paprika / Peber / Paprika / Pepper / Paprika

Vetenskapligt namn
Capsicum annuum

ekologiskt odlat frö

Sortbeskrivning
Skördefärdig efter ca 125/155 dagar. Sprinter ger mycket tjockväggiga ganska långa 3-4 rummiga frukter (12-13 cm). Först grön och som fullt mogen mörkt röd. God smak. Mycket tung frukt, 250-300 g. En bra röd paprika för kallväxthus.

Odling
Såtid: förkultiveras i februari-mars
Sådjup: 0,5-1 cm
Groningstid: ca 2 veckor
Lägst/optimal groningstemp: 20/30°C
Plantavstånd: ca 40-50 cm
Grobarhet lägst 80% för frökonstanta sorter

Sådden bör ha en jordtemperatur av 20-24°C. Sänk temperaturen efter uppkomst.
Paprika odlas ungefär som den nära släktingen tomat. Den trivs bäst i en lätt, varm, lucker och välgödslad jord. Vattna rikligt. Plantorna bör duschas då och då.
Ta bort första frukten i grendelningen, så utvecklas plantorna bättre. Gallra frukterna så att de sitter på lagom avstånd så att ljus kan komma in till plantans alla delar så kan frukterna utvecklas väl.
Gallring är också viktig för att undvika risken för gråmögelangrepp. Lufta växthuset när temperaturen når 26-27°C.
Paprika angrips ofta av bladlöss. Spruta med 5 % såpa eller anv. biologisk bekämpning. Annars kan man odla i stora krukor som ställs ut vid angrepp.
Tidighetsangivelser gäller för kallväxthus.
Artikelnummer:
2517


Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt