Ekbladssallat, Salad Bowl ekologiskt frö

22,50 kr

Förpackningar

Produktbeskrivning:

Benämning på några andra språk
danska/norska/finska/engelska/tyska

Egebladsalat / Eikebladsalat / Tammenlehtisalaatti / Oakleaf lettuce / Blattsalat

Vetenskapligt namn
Lactuca sativa

ekologiskt odlat frö

Sortbeskrivning
Skördefärdig efter ca 55 dagar. Ger flikiga, eklövsformade ljusgröna blad och lösa starkvuxna plantor.

Odling
Utsädesmängd: ca 15 frön/meter
Såtid: förkultiveras mars-juli, direktsådd april-juli
Sådjup: ca 1 cm
Groningstid: ca 5-8 dagar
Lägst/optimal groningstemperatur: 5/18°C
Plantavstånd: ca 25 cm
Radavstånd: ca 40 cm
Grobarhet lägst 85%
Artikelnummer:
3120


Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt