Tomat, Petula F.1 RZ obetat Tomat, Petula F.1 RZ obetat

Tomat, Petula F.1 RZ obetat

45 kr

Förpackningar

Finns i lager
Beställningsvara
.
Beställningsvara
Köp fler för bättre pris
Produktbeskrivning:

Benämning på några andra språk
danska / norska / finska / engelska / tyska

Tomat / Tomat / Tomaatti / Tomato / Tomaten

Vetenskapligt namn
Solanum lycopersicum L.

Sortbeskrivning
Skördefärdig efter ca 115 dagar.
En sort avsedd för kortkulturodling i jord i kallväxthus.
Det är en svagvuxen sort, med korta avstånd mellan internoderna.
Ger frukter av s.k. long-life typ, dvs. hårda, tjockväggiga med vikt 110-140 g, två- till fyrrummiga, som skall skördas fullt röda.
Mognar normalt utan färgfel.
Fröet färgat grönt, ingen annan behandling.
Fungerar väl i enklare växthus.

Resistens: ToMV:0-2/Va/Vd/Fol:0,1
För symbolförklaring för resistens, se dokument via länk till vänster.

GSPP (Good Seed and Plant Practices): Frö av denna sort är kontrollerad enligt ett kvalitetssystem för att undvika infektioner av Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis.

Odling
Såtid för odling i varmväxthus: december-februari
Såtid för odling i kallväxthus: februari-mars
Generellt sås tomat 8 veckor före utplantering
Sådjup: 0,5-1 cm
Groningstid: 7-12 dagar

Lägsta groningstemperatur: ca 20°C
Optimal groningstemperatur: 22-25°C
Vid sådd bör man hålla 22-25°C även om en del äldre sorter klarar att gro vid lägre jordtemperatur.
Vid uppdragningen sänks gradvis temperaturen till 18°C.

Plantavstånd: ca 25-45 cm
Radavstånd: ca 40 cm i dubbelrad
Grobarhet lägst 88% för hybrider

Notera att denna sort ska tjuvas.
En regelbunden tjuvning och skakning av plantan förbättrar och gör pollineringen enhetligare.
Det har blivit vanligare att tomat drabbas av sammetsfläcksjuka. Vill man vara säker på att undvika detta bör man odla resistenta sorter. Men att hålla ventilering god och inte låta det bli hög fukt runt plantan är också viktigt. Avblada i tid.
 Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt