Aktuellt

Lösningar inför 2020:

1. En ny samlad katalog för frö och tillbehör 2020. Allt under adress lindbloms.se.

2. Då lokal inte är begränsning kan vissa satsningar utföras. T.ex. mer säckvaror - gröngödsel, blandat frö för bin, mikrogrönt  är möjligt nu. 

3. Det har varit MYCKET trångt i Kivik. Vi har haft två packbord i Kivik, delar av dagen bara ett, då posten hanteras, trots att 3-4 personer egentligen under högsäsong behövt ett bord att jobba vid. 

4. Plats finns i Småland för mer rationell drift med plockvagnar, streckkoder osv.

5. Vi är i dagsläget tvungna att kombinera två program för att följa lagstiftning och få detta med lagersaldo även för partier rätt. Arbete borde påbörjas för en annan lösning med allt i ett program.

8. Man kan inte på något rimligt sätt dela upp småleveranser från två ställen, då det kostar mycket extra. Sådant är bara är möjligt för dyra varor och om man kan debitera extra. Varje hantering kostar givetvis. Plus kunders förvirring att få varor från två ställen. Ett amerikansk företag Panamerican Seed  hade först leverans från varje enskilt lager i USA och Holland. Men det ändrade man snart på till att samla alla leveranser från ett ställe.

Bakgrund:
 

Lindbloms Frö drevs först på Gotland 1982-1994, sedan på en liten gård på Österlen. Att vi bedrev verksamheten på en gård istället för industriområde handlade helt enkelt om vikten vi lade på provodling och närheten till praktisk odling.

När vi började med e-handel 2013 ökade antalet kunder snabbt. Situationen blev snart omöjlig då vi inte hade lokaler som stämde för den nya situationen. Ingen ville heller ta över gården där vi drev verksamheten. Därför blev det inte  några nödvändiga investeringar för att hantera den ökade verksamheten. Jag orkade inte med det myckna arbetet på gården. Att äga ett lantbruk vars enda användning blev företagets provodling gick egentligen inte ihop. Lösningen blev istället att flytta verksamhet till Småland, till stora lokaler där. Jag hade haft min bostad där sedan 2009. Men sedan stannade processen mitt emellan. 

För att anpassa sig till situationen och behålla personal i Kivik, blev vi tvungna att dela upp verksamheten mellan hobby och yrkesverksamhet i .se och .com. Uppdelningen blev efter en tid frö och tillbehör. En nödlösning. Jag fick samtidigt också ta över det ena efter det andra arbetsuppgifter från Kivik då allt mer inte fungerade. Allting blev dubbelt, halva tiden var jag i Kivik, halva tiden i Småland med massor av tid i bil. Delninge har inneburit orimlig arbetssituation för mig. Delningen hade också inneburit mycket stora extra kostnader för verksamheten, förutom att min arbetsbörda ökade. Lönsamheten blev alltså mycket försämrad. 

Det finns nu egentligen bara ett rimligt alternativ att satsa på det sätt som är i linje med hur verksamheten bedrivits förut. Vi har 850 kvm vi hyr i Småland (låg hyra). därav 200 kvm tomma i väntan på fröhantering. Plats för provodling har vi inte ännu inför 2020, men det är max ett tunnland som krävs.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Leif Lindblom

Grundare och ägare sedan 1983.

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt