Aktuellt / current

 

Någon brände ner gården, en grov mordbrand, hos Lindbloms Frö i Kivik 17.11 2019


Lindbloms Frö var störst i Norden på ekologiskt frö. 17.11 blev allt nerbränt.
Två dagar före branden hade Jordbruksverket meddelat att med Lindbloms Frö på marknaden, var fri användning av konventionellt frö omöjlig.

Efter branden var situationen i Sverige så som Jordbruksverket önskade och man redan lovat de stora ekoodlarna.
Vid ett möte på Jordbruksverket tre dagar efter branden blev konventionellt frö fortsatt fritt att använda.
Med Jordbruksverkets hopp att det skulle så förbli. I EU är strävan med Green Deal den motsatta. Mer ekofrö skall användas.
Sverige är mesta bakåtsträvare i hela västvärlden. Man vill tillbaka till 90-talet.

 

Söndagsnatten mot 17.11 kom någon till gården utanför Kivik där Lindbloms Frö drevs. Man kastade först en sten mot ett fönster som bara kunde öppnas för vädring. Därefter en sten mot fönstret bredvid. Där gick det bättre att öppna och sedan hoppa in. Sedan har man av allt att döma sökt efter något riktigt brännbart. Bilden nedan visar där branden började. I plåthyllorna t.v. förvarades mindre insektsnät. Troligen var detta som man använde för att starta branden. Rakt ovanför var det också en träkonstruktion. Det snabba förloppet bör sedan berott på att man öppnade på övervåningen, så att det blev rejält drag. Jag skulle varit där, men hade väntat till nästa veckoslut. Vad som hade hänt om jag mött denne/dem som ville skada oss, vill jag inte tänka på. Branden tog fart så alla de fyra byggnaderna i den kringbyggda gården brann ner. Då inte jag var där blev nästan inget räddat. Allt från alla fröer på lager, egna förökningar, allt packat, alla inventarier, dyr kamerutrustning, datorer, maskiner, fröräknare, en nykonstruerad packningsmaskin och mycket personligt värdefullt. Och den kärleksfullt ombyggda gården från 90-talet.
Vårt försök att att komma igen efter branden.
Försökte samla ihop mig efter den enorma chocken. Hittade en liten lokal (alldeles för liten) för att kunna packa något frö. Men det är tre månader för sent. I Småland har vi lokaler, men för få som vill jobba med detta. Det har varit mycket mycket tungt att plötsligt få ihop alla hjälpmedel vi skaffat oss under årtionden. Sedan minska sortimentet, bestämma hur vi skall göra med detta mindre sortimentet och föra ut det till kunderna.
 
Vad finns det för allianser som är möjliga
Inser att odlingsvärlden har ändrats totalt. När jag började var biodynamiker flest bland de alternativa. De hade en djup kärlek för jorden och även stor respekt för människor. Nu har man förtalat denna odlingsform i Sverige så totalt att det är väldigt få kvar. De hade en genomtänkt syn på odling som numera få har.
De stora fröhandlarna har förtalat det ekologiska fröet, med undantag SW Horto, och många av de stora odlarna är bara ute efter maximal skörd. Det finner man kanske hos hybriderna från Monsanto (De Ruiters) och Bejo (som dock inte har CMS-hybrider). Det är en enorm sorg för mig att det blivit så. Jag lever i en internationell värld där det finns så mycket glädje i kampen för sorter som passar för ekologisk odling, där tanken på det cirkulära är grundläggande. Allt är så annorlunda där utanför den svenska gränsen, troligen därför att fröet är så viktigt, inte bara en handelsvara som i Sverige. Skall man hitta bristande engagemang för frö, då är det i Sverige man hamnar. Att fröförädlingen för grönsaker försvann från Sverige för tjugo år sedan, tror jag fick stor konsekvens. Och den aggressiva återförsäljarjargongen som ersatte. Det enda som dög var hybrider.

 
Det bästa och kanske helt nödvändiga, efter det totala haveriet beskrivet här vore nog att lyssna på vad biodynamiker länge har sagt. Se det fantastiska som biodynamiskt inspirerade verksamheter i Tyskland,Schweiz, Österrike m.fl. har åstadkommit. Vad står de som hatar detta för? Jo Sverige påstår sig vara världen modernaste land och VET att allt Antroposofin säger är ovetenskapligt. Står inte själv bakom antroposofin, men man måste ändå lyssna med respekt. Vad har utvecklingen i Sverige lett till? 
Jordbruksverkets agerande. Man har önskat storskalig ekoodling, vilket enligt deras syn inte gick om man inte fick bort kravet att använda ekofrö.
Det blev lätt att avlägsna hindret.
Jordbruksverket lovade också ekonomisk vinning om så skedde. Troligen helt fritt att använda konventionellt frö efter branden.
Jordbruksverket har idag ansvar för utvecklingen inom den ekologiska odlingen. I Sverige fanns en egen frömyndighet SUK till för drygt 10 år sedan. I andra länder finns motsvarande kvar. När SUK lades ner försvann detta specialkunnande. Det är skillnad mellan Jordbruksverket i Sverige och t.ex Naktuinbouw i Holland. Hade det funnits kunskaper som hos den holländska myndigheten hos Jordbruksverket, hade säkerligen detta totala haveriet inte skett.
Grundläggande i all ekologisk odling är det obligatoriska användandet av ekologiskt frö. Det gäller i EU, det gäller i Nordamerika. Men i Sverige är det bara mycket partiellt så, man skall använda det ekologiskt frö som är anmält. Men vill man inte använda det är bara att använda något konventionellt, utan någon anmälan. Det är en jätteskillnad då man inte behöver söka dispens som i andra länder. Med det i andra länder vanliga systemet brukar användning av ekofrö vara ca 80% av det som använts. När det gäller grönsaksfrö lär det i Sverige vara mycket låg procent, troligen ca 20%. De stora ekoodlarna i Sverige har troligen aldrig använt annat än konventionellt frö. Av två skäl, urvalet av ekofrö har mycket lägre andel hybrider än det konventionella. Odlare i Sverige har fått veta att hybrider är ett måste. Det andra är det lägre priset. Under senare tid har prisskillnaden ökat, då produktionen av konventionellt allt mer sker i riktiga lågpisländer som Kina och Thailand. Ekofröet är till stor del odlat i Europa. Sedan tillkommer mer arbete och mindre volymer. Att det är dyrare är faktiskt sällan enbart p.g.a att ekoregler följs.
Men det man gärna glömmer är att det egna priset för odlat är avsevärt högre än det konventionella. Det är styrt av att produktionen är för liten.
Vad jag vet har dispensmöjligheten för användning av konventionellt frö inte använts alls under senare år. Det kostar också 4200 kr per dispens. I andra länder med många dispenser är kostnaden mycket lägre. I princip skulle dispensförfarandet kunna ske nästan automatiskt. Utan dispens blir kravet på användning av ekofrö för laddat. Skillnaden i Sverige där konventionellt frö nästan är helt fritt att använda och andra länder blev milsvid. I en del länder har man också krav för att bli certifiera ekoodlare att kanske till 80-90% använda ekologiskt frö. För mig är det fullständigt obegripligt att man kan certifiera ekoodlare som man gör i Sverige. Internationellt borde man reagera över ojust konkurrens. Frågan är om inte Eukommissionen bör agera mot Sverige?
Jordbruksverket tyckte det egna agerandet gjorde det enkelt, samodlarna, agerade starkt för dispensfri odling. Sedan var alla stora fröhandlare rädda för att anmäla ekosorter, då bl.a. utpressning har skett mot fröhandlare. Ofta anmäls bara en sort i Sverige, när det egentligen finns många. Som t.ex. Bejo har utanför Sverige ett ekosortiment om 140 sorter. I Sverige finns mycket få av dessa. Att det finns så mycket ekofrö hade inte varit möjligt om Sverige inte varit det stora undantaget.
Användningen av ekofrö för grönsaker har troligen i Sverige varit lägst i EU. Lindbloms Frö har i Sverige ensamt anmält 3/4 av totala antalet. Hade alla anmält enligt samma princip hade säkert minst 500 sorter kunnat anmälas.

Bland allt det sjuka som Jordbruksverket gjort finns det sådant som är ren smutskastning.
Att de ekologiska fröerna t.ex. är sämre anpassade till Skandinavien än de konventionella.
Så här är det. Förädlingsländer är inte så olika, då flertalet har sitt ursprung i Nordvästra Europa.
Men det som däremot skiljer mycket är klimatanpassning av var fröet är odlat. Det oviktigt alls.
Här är fördelning av ursprungsländer av fröodling av våra ekologiska fröer:
DE 36% Tyskland
NL 28% Holland
AT 13% Österrike
FR   2% Frankrike
SE   1% Sverige (går inte alla år)
EJ EU
MD  2%  Moldavien
US   1%  USA
CL   1%   Chile
TH   3%  Thailand (Tomater)
Att ursprungsländer mellan ekolgiskt frö och konventionellt frö är så totalt olika är en ganska stor del i skillnad i kostnad. Vilket Jordbruksverket inte alls förstått. Konventionellt frö är något helt annat än ekogiskt frö, då de stora företagen lägger sina utsädesodlingar i länder där det är säkert att odla. Och där arbetskostnaden är låg. Ofta i subtropiska länder. Kina kommer t.ex. bli allt viktigare. Klimatanpssning vågar jag säga är i stort sett oviktigt för de stora företagen.
Inget annat företag har gjort sådana satsningar på att undersöka om alla sorter vi har är anpassade att växa på våra breddgrader som Lindbloms Frö.
Som att sorter med stocklöpningstendens inte introduceras.

CMS-hybrider. Accepterat av Jordbruksverket med kompisar bland de stora odlarna.
GMO-sorter skall inte användas. Förhoppningsvis används de inte heller i svensk ekoodling. Fast när det är fritt fram att använda allt frö på marknaden, finns det ingen kontroll.

Steget före GMO kan man säga vara hybrider förädlade med CMS-teknik. (Cytoplasmic male sterility dvs. hansterila sorter) Det är förbjudet bland ekologiskt frö, men är allmänt i övrigt.
IFOAM skriver följande:
“Genetic engineering is a set of techniques from molecular biology (such as recombinant DNA) by which the genetic material of plants, animals, microorganisms, cells and other biological units are altered in ways or with results that could not be obtained by methods of natural mating and reproduction or natural recombination. Techniques of genetic engineering include, but are not limited to: recombinant DNA, cell fusion, micro and macro injection, encapsulation.”
Dvs. egentligen bör  inte detta godkänt i ekologisk odling. Metoderna är för nära GMO helt enkelt.
Det är en tidsfråga till den dagen när sådant inte får användas och övergången till ekologiskt frö är ett måste. Sverige kommer vara sist. Hur länge tilll kan ekologiskt odlat från Sverige saluföras som sådant. Under Jordbruksverket finns ingen framtidssäkring eller kunskaper alls.

Dagarna då allt plötsligt ändrades.
15.11 2019 skickade Jordbruksverket ut meddelandet att nu var stor förändring på gång. Från 2021 skulle nästan allt grönsaksfrö som ekoodlare använder vara ekologiskt. Dvs. från nästan inget till nästan allt i Sverige. Men bränner man ner ett företag som Lindbloms så kan man få bort det ekologiska och det blir generell dispens. Jag förstod inte då under vilken enorm risk jag plötsligt levde under.
17.11. Lindbloms Frö brändes ner.
19.11. Då vi inte hade något frö alls i lager, allt brändes, fanns inget annat att göra än att ta bort allt vi anmält till ekodatabasen OrganicXseeds.
20.11. Det ges generell dispens för de flesta grödor. Mycket få ekosorter är nu anmälda.
Hur skall svenskt ekoodlat kunna säljas på marknaden? Konkurrerar med fusk, som Jordbruksverket har ställt sig bakom. Och kan överhuvud svenskt grönsaksodlat bli certifierat om man tittar på hur det fungerar. Certifierat skall ju egentligen har vissa etiska regler, hur går det ihop med utpressning, hur går det ihop med hot, hur går det ihop med att så mycket inte överenstämmer med grundläggande regler för ekologiskt odlat.. Det sorgligt att Svensk kravlöshet i detta som så mycket annat, lett till total katastrof.

 

Historien bakom

Verksamheten Lindbloms Frö startades under tidigt 80-tal för att vara ett alternativ för de som ville odla ekologiskt yrkesmässigt.

Då var fortfarande öppet pollinerat frö det dominerande. Sorten jag särskilt minns är den danska morotsorten Duke. Lite svårt att idag förstå att en sort kan dominera så totalt som den sorten gjorde då. Idag finns inte den sorten inte ens bland frösparare.
Under 90-talet skedde en stor förändring. De stora företagen med ekonomiska resurser tog allt mer över. De nya var deras aggressiva representanter som tjänade mycket pengar.
Nu kom hybriderna med full kraft. Priserna på frö steg drastiskt. Man framställde detta med att använda hybrider som ett måste. Visst de var enhetligare, men en väl skött öppet pollinerad sort kan också vara enhetlig. Men det krävde mer arbete i fält och det nya kunde säljas till betydligt högre pris, vilket gjorde att agenturerna tjänade mycket mer. I länder i sydeuropa har öppet pollinerat alltid varit starka, men ju längre norrut i Europa man kommer, desto mer dominerar hybrider. En stor del i detta är marknadsföring. Sverige är ett sådant land då man här inte har tradition att odla eget frö.
Under 90-talet försvann både förädlare och sorter i strid ström. Även om vi sålde hybrider försökte vi behålla öppet pollinerade sorter.

I slutet av 90-talet och början av 0-talet försvann all nordisk trädgårdsfröförädling. Sorterna som var anpassade för att växa i Norden lades alltså ner. Det var en tråkig tid att vara fröhandlare. Det nordiska klimatet är unikt. Några menar att man kan använda amerikanska sorter, men de är anpassat för långt sydligare breddgrader, om än med ganska kort växtsäsong.
Vid denna tid kom också allt mer förädling att ägas av företag som har genmanipulering som ekonomiskgrund. T.ex. Monsanto, Syngenta och Bayer AG. Också stora inom det kemiskt tekniska.
Men som en motkraft etablerades också nu i slutet av 90-talet företag som odlade frö ekologiskt i större skala. Första tiden var det oftast bara uppförökning ekologiskt, men senare även en allt starkare egen förädling. Ekologiska odlare har andra önskemål än konventionella. Exempel är att bland sallat dominerar bataviatypen, som nästan inte odlas alls bland konventionella odlare i Sverige. 

Namn som Bingenheimers, de Bolster, Reinsaat, Sativa, Vitalis blev hyllade bland ekoodlare som förstått tanken med eko. Men de som bara förstått tanken med maximal vinst var dessa dessa företag hånobjekt. För att utveckla utan stöd kan inte ekologiskt inriktade företag ge låga priser till sina återförsäljare. 10-20% är den normala rabatten. Sådana små marginaler har vi levt med, men de stora fröhandlarna klarar inte det. Därför blev det också hat mot eko bland konventionella fröhandlare. Ett resultat har också varit att vi inte kunnat betala höga löner.
Det kom igång 2004 en viss hantering hos Jordbruksverket för att stödja ekofröet, men det stannade vid en mycket låg nivå. Man startade en databas för ekologiskt frö. Det självklara var att fanns en sort både ekologiskt och konventionellt får inte ekoodlare använda den konventionella. Men det har man funnit på sätt att gå runt. Standardsorter som Rödbetan Tondo di Chioggia sade man åt oss att sluta registrera i denna lista för att man ändå skall kunna använda konventionellt frö. Man plockade nogsamt bort ekonomiskt intressanta sorter som moroten Napoli och Namdal. Man fick då också som sekundär effekt att man kunde påstå att sortimentet av ekologiskt frö var för litet.
Men hela tiden har Lindbloms Frö varit nagel i ögat, då vi med närmare 500 sorter (allt fanns inte i databasen) visade att det man påstod var en lögn. Det fanns verkligen ett ekologiskt utbud. Dessvärre gjorde Jordbruksverket dispensansökningar oerhört dyra, 4200 kr. Det självklara har sedan ca 2005 varit EU-regeln att ekologiska odlare skall använda ekologiskt frö i första hand. Åren har gått och ekologiskt frö har sålt mycket dåligt i Sverige bland yrkesodlare, jämfört med Centraleuropa. De med grundläggade ekologiskt tänkande har trots allt köpt eko, som biodynamiska odlare.

2019 skulle det ändå bli ändring. EU-regler kommer innebära att kravet att använda ekologiskt frö skulle plötsligt bli mycket hårdare.
Möte om detta i Sverige skulle ske 20.11 2019. Söndagen före 17.11 brändes Lindbloms Frö ner. 

 

  Ytterligare:       

Alla år jag fått veta att utbudet av ekofrö är för litet, varför den enda kultur man menade ekologiska odlare skulle använda obligatoriskt var kålrabbi. I internationella rapporter påstår man något annat.

Men tänk på alla bönsorter vi hade (23) , tänk på alla purjo (8), tänk på all mangold (10), tänk på all paprika söt (22), tänk på alla sallat (fler än 50), tänk på alla vintersquash (6) tänk, tänk, tänk. Vi hade ett av europas största sortiment både om man ser till bara eko eller totalt.

I Sverige kan en ekologisk odlare använda bara konventionellt frö och ändå bli certifierad. I inget annat land jag vet någonstans i EU är reglerna sådana som i Sverige.

I övriga EU har man ett system med tre kategorier, Nr 2 där dispenser ges har länge inte funnits i Sverige.

Man bröt helt klart mot regelverket i EU. Men nu har situationen räddats för myndigheten av att den som haft störst sortiment är i stort sett krossad. 

I vissa kultuer är t.ex. frö från Monsanto helt dominerande, som i växthus. Det har svenska ekoodlare kunnat använda under alla år. Det företaget och några till som är svenska ekoodlares favoriter, kommer aldrig producera ett enda frö ekologiskt.

Sista säsongen för grönsaksfrö tyvärr

Det förvånar nog få att jag bestämt att efter denna säsong sluta med försäljning av grönsaksfrö. Men vi vill ge våra kunder en extra chans att beställa i vår.

Jordbruksverket har under ett årtionde motarbetat allt vad ekofrö heter, ingen mer än jag har vågat stå uppp för ekofröet på yrkesmarknaden. Genom att agera 180° annorlunda i Sverige gentemot övriga EU stöder man ekologiska odlarna ekonomiskt i konkurrensen genom att de inte skall behöva använda ekofrö. Om alla länder agerar som Sverige skulle utvecklingen för frö gå tillbaka till mörkrets tid under 90-talet. Som att tala för kolkraft när det idag finns sol- och vindkraft. När det inte går länge att bryta mot EU regler, kommer någon i denna krets, kanske inspirerad av någon som vet bättre, uppenbarligen på en genial lösning att bränna ner gården hos Lindbloms Frö för att få bort det ekologiska fröet i Sverige. När det är gjort räknar men med att det är fritt fram för att bara använda konventionellt frö även i framtiden i Sverige. Man kryddar det med att tala om att ekofrö inte passar hos svenska odlare. Ingen kommer våga arbeta för ekofrö i Sverige. Rädslan kommer härska.

Både ekofrö och konventionellt frö är oftast förädlade i Nordvästra Europa. Men odlingen av det konventionella fröet är oftast odlat i mycket varmare länder med billig arbetskraft, medan det ekologiska oftast är odlat i Nordvästra Europa år efter år efter år. Vilket gör det mycket bättre anpassat till klimatanpassat. Men vilket också bidrar till att det är dyrare. I riktig ekologisk odling tänker man djupare över vad som är bra.  

Se mer här Aktuellt angående den brand och mångårig bakgrund som av allt att döma lett fram till den och som nästan krossat företaget.

I intervjuer bekräftar Jordbruksverket att situationen efter den stora mordbranden skall inte EU's ambitioner inför 2021 behöva bli verklighet i Sverige. Utbudet är nu definitivt för litet. Det primära har under 10 år varit att så lite ekofrö som möjligt skall säljas på svenska yrkesmarknaden för ekoodling.

Övriga fröföretag i Sverige bör nu förstå att det är olämpligt att introducera ekofrö i Sverige. 

Överallt i EU och Nordamerika är man annars  på väg bort från användning av konventionellt frö för att få ekocertifiering. För att Sverige upprätthålla den fientliga attityden mot ekofrö måste varje försök att öka antalet ekologiska fröer bekämpas. 

Tänk på detta som kund av ekoodlade produkter. Men var medveten om att en stor del av de mindre svenska ekoodlarna stöder användning av ekologiskt frö. Ordet demokrati skall man inte ens tala om i detta sammanhang.

Ingen i Sverige lär ha provodlat så många sorter som Lindbloms Frö. Jag kan garantera att det finns många guldkorn i sortimentet. Men det är inte alltid hybrider.

Idealet med hybrider blir också allt svårare i ekosammanhang då de allra flesta förädlare använder ny teknik för att förädla. Cytoplasmateknik,

något som nämar sig GMO (men räknas inte som det). (Förädling sker i labbet, hansterilitet, man snabbar på processen betydligt varför nästan alla nya hybrider i t.ex. kål är CMS)

Länkar/links:
Situationen i Holland.
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2019/12/The-Dutch-National-Context-Organic-Seed-Presentation-by-Maaike-Raaijmakers.pdf

Om hur regler för för ekologiskt frö i ekologisk odling fungerar

https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2018/07/Gatzert_publi-enrd-magazine08-2018-en.pdf

English version:
 

Until 17 November 2019, Lindblom's Seed was the largest in the Nordic region for organic seed.

On Sunday night towards 17.11 someone came to the yard outside Kivik where Lindblom's Seeds were driven.

They first threw a stone at a window that could only be opened for ventilation. Then a stone against the window next to it.

There it was better to open and then jump in. Then, from all judgments, you have searched for something really combustible.

It became as far as we understand a layer of insect nets. The rapid process should then be due to the opening upstairs,

so that it became a real move. I would have been there, but had waited until next weekend.

What would have happened if I met the person (s) who wanted to harm us, I do not want to think about. You would be hurt.

The fire took off, so all four buildings in the surrounding courtyard burned down. When I wasn't there, almost nothing was saved.

Everything from all seeds in stock, own propagation, everything packed, all fixtures, expensive camera equipment, computers,

machines, seed counters, a newly designed packing machine and very personally valuable. And the lovingly remodeled yard from the 90's.

The days when everything suddenly changed.2019.  November 15, 2019, the Swedish Board of Agriculture sent the message that a major change was now underway. 
From 2021, almost all vegetable seeds used by organic growers would be organic. Ie from almost nothing to almost everything in Sweden. 
But if you burn down a company like Lindbloms, you can remove the organic and there will be general derogation (dispensation). 
I did not then understand what a huge risk I was suddenly living under.November 17. Lindblom's seeds were burnt down.November 19. Since we had no seeds at all in stock, everything was burnt, there was nothing else to do but delete everything we reported to the organic database OrganicXseeds.November 20. It is given general exemption for most crops. Very few organic species are now registered.Great cheer among large groups of organic growers, but it will get stuck in the throat if you start to look at what has happened internationally. 
How can Swedish organic grown be sold on the EU market? Competing with cheats, which the Swedish Board of Agriculture has supported. 
And can Swedish vegetable cultivation be certified if you look at how it works. 
Certified should actually have certain ethical rules, how do they go together with extortion, how do they go along with threats, how do they go along with lies and that so much does not comply with basic rules for organically grown. 

The Swedish Board of Agriculture

today are responsible for the development of organic farming.
In Sweden, there was its own public authority, SUK, more than 10 years ago. In other countries, the same remains.
When SUK was closed down, this specialized knowledge disappeared.
There is a difference between the Swedish Board of Agriculture and, for example, Naktuinbouw in the Netherlands.
Had there been any knowledge as with the Dutch authority of
the Swedish Board of Agriculture, this total failure would certainly not have occurred.
Basic in all organic cultivation is the compulsory use of organic seed. It applies in the EU, it applies in North America.
But in Sweden it is only very partially so, when one should use the few organic reported.
But if you do not want to use it is just to use something conventional without any notification.
This is a huge difference as you do not need to apply for an derogation (exemption) as in other countries.
With the system common in other countries, the use of organic seeds is usually about 80% of what has been used.
When it comes to vegetable seeds, it is very low in Sweden, probably about 20%.
The big organic growers in Sweden have probably never used anything other than conventional seeds.
For two reasons, the selection of organic seeds has a much lower proportion of hybrids than the conventional one.
Growers in Sweden have been told that hybrids are a must. The second is the lower price.
In recent years, the price differential has increased, as the production of conventional is increasingly taking place in
real low income countries such as China and Thailand.
The organic seed is largely grown in Europe. Then more work and less volumes are added.
The fact that it is more expensive is rarely due to the fact that organic rules are followed.

But what one likes to forget is that the own price for cultivated is significantly higher than the conventional. 
It is governed by the fact that production is too small.
As far as I know, the possibility of using conventional seeds has not been used at all in recent years. 
It also costs SEK 4200 (400 EUR) per derogation. In other countries with many derogations, the cost is much, much lower. 
In principle, the derogation procedure could take place almost automatically. 
Without derogation, the requirement for using organic seeds becomes too charged. 
The difference in Sweden where conventional seed is almost completely free to use and other countries became miles wide. 
In some countries, you also have the requirement to become certified organic growers to use up to 80-90% organic seed. 
For me, it is completely incomprehensible that you can certify organci growers as you do in Sweden. 
Internationally, one should react over unfair competition. The question is whether the EU Commission can claim damages against Sweden?
The Swedish Board of Agriculture thought that their own actions made it easy, the co-growers with whom they were now really friends, 
acted strongly for derogation free cultivation. Then all the big seed traders were afraid to report the organic seed. blackmail has taken place against seed traders. 
Often, only one variety is reported in Sweden, when there are actually lots. 
Like for example - outside Sweden, Bejo has an organic range of 140 varieties. In Sweden there are very few of these on the market. 
The fact that there is so much organic seed would not have been possible if Sweden had not been the big exception.
The use of organic seed for vegetables has probably been lowest in Sweden in the EU. 
Lindblom's Seed in Sweden alone reported 3/4 of the total number. 
Had everyone been notified under the same principle, at least 500 varieties could probably have been reported.

 It's obvious that The Swedish Board of Agriculture want as few organic seed varieties as possible sold.
In that case the swedish organic growing would increase in competition in the EU market.
 

 

The story behind

Lindbloms was founded in the early 1980s with the intention of being an alternative for those who wanted to grow organic professionally. At that time, open-pollinated seeds were still very prominent. A variety which stands out in my memory was the carrot variety 'Duke'. It is a bit difficult to understand how a variety could come to dominate the market as much as 'Duke' did during those days. Today, this variety cannot even be found among seed savers.

Significant changes occurred during the 1990s. The most powerful corporations with enormous resources began their takeover of the market. Aggressive sales representatives were the new players. Hybrid varieties were introduced and marketed as a must for farmers. Their uniformity was undeniable, but a well selected open-pollinated sort could also bring uniformity. But it required far more work in the field and could demand a price ten times higher, which benefited the ones putting forth hybrid seed. Open-pollinated varieties has always been strong in southern Europe; the farther north one goes, the greater the dominance of hybrid seed. Sweden is such an example as there is no strong tradition here to grow our own seed. During the 1990s both breeders and varieties were disappearing quickly. Even though we sold some hybrids, we did everything we could to continue selling the open-pollinated varieties.

By the end of the 1990s/early 2000s, most of the breeding of garden seeds had disappeared from the Nordic countries. Hence the varieties which were adapted to grow in our unique climates were more or less cast aside. It was a sad time to be a seed purchaser. Some say we can use American varieties, but even though they are grown in similarly short seasons, the seeds are still adapted to much more southern latitudes. These times were also marked by the ownership of breeding being bought up by companies which had genetic modification and chemical manufacturing as their economic basis, such as Monsanto, Syngenta, and Bayer. As a counter-force, many companies also began with refining the process of producing organic seed on a larger scale. At first it was only the propagation of existing varieties but eventually it even became a strong movement of breeders putting forth new varieties. Organic growers have different needs than conventional ones. For example, Batavia salads are almost not grown at all among conventional growers.

Names such as Bingenheimer, de Bolster, Reinsaat, Sativa, or Vitalis became worshiped among growers who understood why it was important to grow organic. But these companies were objects of mockery among those who were only concerned with maximizing profits. It is difficult for a company selling organic seed to increase in size while providing more than a 10-20% discount price to their redistributors without any government subsidies. We have lived with such small margins, but the bigger companies cannot do the same. Therefore, there has also been hatred among conventional seed traders towards us.

The Swedish Board of Agriculture had started with a process to support organic seed, but it was not very substantial. They opened a database of organic seeds available to Swedish growers. (OrganicXSeeds Sverige). It was deemed obvious that if a variety could be found both organic and conventional, the grower could go with the conventional. Lindbloms had been told to stop registering the standard beet variety Tondo di Chioggia on this list so that growers could still use the conventional seed. The economically interesting varieties were carefully taken away, such as 'Napoli'. A byproduct of this was that one could claim that the assortment of varieties available as organic seed was too small. But all this time Lindbloms has been proving the exact opposite with our nearly 500 organic varieties. There was truly an abundant supply of organic seed. All the worse, the Swedish Board of Agriculture made the folly of charging enormous sums (4200 SEK) for certified organic growers applying for exemptions to use conventional seed. Since 2005, at the EU level, the order of the day has been that certified organic growers primarily use organic seed. But in Sweden the claim has been made that a wide variety of choices in organic seed only exist for kohlrabi. The advisers have been the large-scale growers. The years have gone by and organic seed has sold poorly compared to the sales in central Europe. Those who carry ecological principles have despite everything bought organic seed. 

A change was to come during 2019. EU legislation was to heighten the requirements for the use of organic seed.

A meeting on this topic was to take place on 20/11/2019. On the Sunday, 17/11/2019, Lindbloms was subject to arson and burned to the ground.

In addition:

During all these years I have heard the sentiment that there are not enough varieties offered as organic seed; why the only culture an organic grower would use organic seed for was kohlrabi. Since many years back, it was always kohlrabi.

But think of all the organic bean varieties we have had (23), think of all the leeks (8), think of all the chard (10), all the sweet peppers (22), all the salads (more than 50!), think of all the winter squash (6), think, think, think. We had one of Europe's biggest assortments, whether looking for just organic or both, which was not enough for the almighty adviser – the Swedish Board of Agriculture.

But no, in Sweden, an organic grower must be able to use only conventional seeds. In no other country in the EU that I know of are the rules the same as in Sweden.

Recently, there was a great panic when it was realized it could not continue like this. We were in serious violation of EU legislation.

But the authority has been saved from the situation now that the one who had the largest assortment has been knocked down.

Some species are completely dominated by Monsanto seed, such as the ones grown in greenhouse. Swedish growers have been able to use these seeds all these years. This company, among a few others whom are favorites among Swedish growers, will never produce a single organic variety. 

 

Sverige har agerat på helt olagligt sätt.

 

Vi tänker inte ge upp. Åtminstone skall verksamheten mot hobby överleva.

EU har regelverk EC 834/2007 och 889/2008. Något som kommer ersättas av EC 848/2018.

Regelverken talar om att ekologiskt frö i första hand skall användas. För att komma runt det har Sverige velat att så få ekologiska sorter

skall vara anmälda i den officiella svenska databasen över ekologiska sorter. De två övriga stora fröföretagen som anmäler SW Horto och Semenco, har

idag bara 30 sorter vardera. Man har fått veta det olämpligt att anmäla många sorter.

Lindbloms Frö hade däremot 300 sorter anmälda. Jordbruksverkets klara önskan har varit att så få sorter ekologiska sorter som möjligt skall säljas i Sverige.

ManJordbruksverket ansåg sig då kunna ge generell dispens för användning av konventionellt frö i alla kulturer (förutom Kålrabbi fram till 19.11).

Detta för att de stora ekologiskt certifierade odlarna skall få låga frökostnader och därmed ha goda förutsättningar att konkurrera.

Problemet har varit att Lindbloms Frö följt regler som gäller i EU och även i Nordamerika. När nu Jordbruksverket November 15 deklarerades att EC 848/2018 skulle gälla

reagerade uppenbarligen några och troligen efter kontakter bestämde sig någon att bränna ner Lindbloms Frö och den gård detta drivits under under tidiga söndagsmorgonen

Nov. 17 brändes gården och allt som fanns där ner. Men jag var inte där.

November 19 tog jag bort alla våra sorter av frö i OrganicXSeeds

Kvar blev alltså 30 sorter från vardera två andra stora fröföretag SW Horto och Semenco.

Och 20.11 kunde Jordbrukverket återigen deklarera att generell dispens för användning av konventionellt frö gäller i Sverige. Eftersom Leif Lindblom fortfarande lever finns det dock ett hot mot Jordbruksverkets klara önskan, om Lindbloms Frö återuppstår.

 

 

Sweden has acted in an unlawful manner.

We're not going to give up. At least, the hobby business must survive.

The EU has regulations EC 834/2007 and 889/2008. Something that will be replaced by EC 848/2018.

The regulations state that organic seed should be used primarily. To get around it, Sweden has wanted to have so few organic varieties as possible to

be registered in the official database of organic varieties. The two other large seed companies that report SW Horto and Semenco have 30 varieties each.

However, Lindblom's Frö had 300 varieties registered. The Swedish Board of Agriculture clear wish that as few varieties of organic varieties as possible should be sold in Sweden. The Swedish Board of Agriculture thouht is were possible to grant a general exemption for the use of conventional seeds in all cultures (except Kohlrabi).

This is so that the large organic certified growers will have low seed costs and thus having good conditions to compete.

The problem has been that Lindblom's Frö have followed the rules that apply in the EU and also

in North America. Now, on November 15, it was declared that EC 848/2018 would apply,

someone obviously responded and probably after contacts someone decided

to burn down Lindblom's Frö and their farm during early Sunday morning

Nov. 17. But Leif Lindblom wasn't there.

November 19 I removed all our 300 varieties of vegetable and herb seeds in OrganicXSeeds

Thus, there were 30 varieties left from each of two other large seed companies Sweden.

And on 20 November, the Swedish Board of Agriculture was able to declare that a general exemption for the use of conventional seed applies.

Because Leif Lindblom is still alive, thus there is a threat to the Swedish Board of Agriculture's illegal wish, if Lindblom's Frö do reappear.


  • Organic seed use in Europe (IFOAM 28.6 2019)
  • Increasing the availability and use of organic seeds across Europe is one of the priorities of the European organic movement. In all European Member States, there is a lack of organic seed, therefore organic farmers can apply for a derogation to use non-treated conventional seeds. According to the new Organic Regulation 2018/848 that will enter into force in 2021, derogations should be phased out and only organic seed should be used by 1 January 2036. This is only a limited improvement on the derogation process on the use of organic seed, and additional rules are needed to ensure the phasing out of the use of conventional untreated seed.

Leif Lindblom

Grundare och ägare sedan 1983.

070-686 12 13

leif(at)lindbloms.se

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt