Fruktansvärt att komma till Kivik och se resterna efter de fyra nerbrända byggnaderna

17.11 2019 Lecaväggarna står kvar, men allt precis allt, är totalt förstört. Inget har klarat sig. Hettan har varit så enorm att kraftiga stålbalkar vridit sig som stickor.

Vi har en tung väg tillbaka. På Österlen fortsätter man packa manuellt. Vår anläggning i Småland kommer ta vid med leveranser. Tanken är fortfarande att det är nödvändigt att dela verksamheten i hobby- och yrkes. Vi måste driva dels en enkel version med standardprogram, typ Fortnox. Allt sålt styckevis, även med tillbehör på det sättet. Och en mer komplicerad verksamhet med vårt gamla datasystem. För den kundgruppen är inte den perfekta e-handeln det viktiga. Många i branschen har inte startat e-handel än, på grund av den komplicerade verksamheten.

En grundläggande beslut nu är att fullständiga lämna samarbetet med Jordbruksverket. Man har en lång rad av år vägrat följa det regelverk övriga länder i Europa följer. Att en ekologisk odlare i första hand skall använda ekologiskt frö. I många kulturer finns det i Europa möjlighet att söka dispens till en låg kostnad, men då måste man ha skäl för det. I Sverige finns det också dispensmöjlighet, som dock i Sverige kostar komplett hutlösa 4200 kr. (Vilket också bidragit till antipatin mot ekofrö). Men ingen har behövt använda detta till 2019, eftersom man i Sverige ändå gett fritt fram att använda konventionellt frö. Precis det många större ekoodlare önskat (men inte de flesta), som vill ha konventionellt frö enbart. Om någon attraktiv sort funnits ekologiskt, har man istället med utpressning kunnat se till att tillgängligt frö inte längre säljs officiellt. Med sådan metod har man kunnat använda konventionellt frö. Man har i Sverige bara haft absolut krav på användning av ekofrö av trädgårdsfrö i växtslaget kålrabbi. Sedan har man alltså fritt utan dispens kunnat använda vilket konventionellt frö som finns och där ekofrö inte finns av just den sorten. I övriga Europa har man häpnats över detta inser jag nu efter kontakter med kollegor. De stora ekoodlarna har alltså helt kunnat undvika använda ekofrö i många år. Men nu skulle det plötsligt blivit ändring. Enda sättet att hindra det var att ekofröet på marknaden skulle försvinna. Lindbloms Frö har länge stått för fler hundra sorter ensamt. Det skulle ske beslut om förändring av regelverket 20.11. Eftersom det varit helt fritt till dess var det en enorm förändring om det skulle genomföras. Om de frösorter vi distribuerar skulle varit kvar hade det varit svårt att längre hävda att det inte fanns tillräckligt  med ekofrö.

Ja jag vaktade inte gården sista helgen för ändringen, vilket jag aldrig kommer förlåta mig själv. Hur kunde jag vara så naiv. Ingen bodde där alltså. Branden skedde morgonen 17.11. Den sista söndagsmorgonen före mötet, då det var enkelt att i mörkret angripa vår verksamhet. Nu vet jag inte hur det blir när alla våra sorter plötsligt är borta. För mig är det fullständigt omöjligt att längre vara en del av detta skamlösa spel, som haft fullt stöd av Jordbruksverket men med aktivt agerande av vissa odlare. Men i Sverige har man alltid velat stödja allt storskaligt. Att Jordbruksverket bara struntat i det regelverket som funnits, har inte bara varit ett fulspel och hån mot oss, utan mot alla odlare som av övertygelse velat följt regelverket. Som inser att Sverige inte kan vara 180° annorlunda andra europeiska länder. Jordbruksverket borde sättas under förmyndarskap eftersom man inte haft förmåga att sköta sin uppgift. Utan helt underkastat sig en grupps önskemål. Sådant kallas korruption. Men sådant finns ju inte alls i Sverige.

I nästan hela övriga världen är kampen om utsädet otroligt viktigt. Man brukar vara mån om att det finns nationella utsädesverksamheter även för trädgårdsfrö. Det hade varit viktigt att någon jobbat med utsäde för det nordiska området. Men i Sverige är det mesta borta. Det är också en orsak att Sverige inte har egen frötradition.Utsäde är oftast här helt styrda av agenturer, till de stora förädlarna mestadels i Holland. Det ekologiska fröet har blivit otroligt viktigt. Det är där det händer något positivt. Massor av nya sorter förädlade för ekologisk odling finns nu.

Jag vill säga att det vi gör är mer nödvändigt än någonsin. Sverige är inte det land man vill försöka framstå att det är.

Men hur skall vi orka? Det vi behöver är allra mest är någon/några som förstår vikten av detta och vill arbeta med det. Så vi hoppas nu att någon som förstår detta hör av sig. Plats och lokal finns i Småland, men ännu finns inte den entrepenör som behövs. Det är inte heller i första hand en ekonomisk fråga. Men viktigare uppgift finns knappast.

 

Leif Lindblom

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt