Lindbloms Frö i Åfors, Emmaboda söker medarbetare för utveckling av fröförsäljning för yrkesodling

Efter den stora branden i Kivik, där hela fröverksamheten brändes ner, var det nödvändigt att flytta fröhantering för yrkesodling till Åfors.

Det var en mycket svår situation då det skedde precis innan starten av en ny säsong.

Vi hoppas en verksamhet för hobbyodlare skall kunna fortsätta på Österlen.

Yrkesdelen kan bäst skötas i Åfors, där vi har stora färdiga lokaler för detta.

Men att göra detta direkt efter branden var ett för stort steg.

Nu har vi dock kommit ett steg längre. Henrik har börjat i företaget och vill arbeta med frö.

Det måste dock vara minst två personer som håller i denna verksamhet.

Vi söker därför någon som förstår hur viktig det är att i Sverige ge service med specialinriktning på ekologisk och

småskalig odling. Detta i samordning med ett stort speciellt sortiment av trädgårdstillbehör.

Vi är inriktade på det småskaliga och att finna lösningar för detta.

Vi finner vår inspiration i det som skett i Europa och Nordamerika under senaste 15 åren.

Det finns en stark rörelse för ekologiskt frö där vi vill bidra, även om vi säljer också en del konventionellt frö.

Tyvärr finns i Sverige starka krafter som försöker motarbeta denna självklara utveckling.

Man vill att allt ekologiskt när det gäller frö skall bort.

Vi vill fortsätta stå emot detta, det vi gör är det självklara alternativet.

Vi skall inte acceptera att Sverige är det mest bakåtsträvande landet i EU.

Jag är säker på att vi kan komma genom det vi drabbats av.

 

Du bör ha ett stort intresse för odling, för att förstå vad vi pratar om.

Att du alltså ha en grund som gör det enkelt att ta till dig de kunskaper vi har i företaget.

Jag kommer att hjälpa till när det behövs, men verksamheten skall inte vara beroende av

min arbetsinsats. Din bakgrund kan vara som hortonom, agronom eller bara vara passionerat engagerad i odlingsfrågor.

Du bör snabbt kunna läsa in vårt sortiment, du bör förstå hur frö hanteras med tester, certifiering,

inköp och partihantering.

 

Vi finns sydöstra Sverige, mitt emellan Växjö, Kalmar och Karlskrona.

Du bör kunna arbeta minst 60%, upp till 100%.

Du bör ha känsla för entrepenörsskap. Att förstå vad det innebär att driva mindre verksamhet.

Lön enligt överenskommelse.

Leif Lindblom

Grundare och ägare sedan 1983.
 

Tel. 070-6861213

 

After the big fire in Kivik, where the entire seed business was burned down, it was necessary to move seed management for professional cultivation to Åfors. It was a very difficult situation as it happened just before the start of a new season. We hope that hobby growers will be able to continue in Österlen. The professional part can best be managed in Åfors, where we have large ready-made premises for this. But doing this right after the fire was a big step. But now we have come a step further. Henrik has started in the company and wants to work with seeds. However, there must be at least two people holding this business. We are therefore looking for someone who understands how important it is in Sweden to provide services with a special focus on organic and small-scale cultivation. This in coordination with a large special assortment of garden accessories. We are focused on the small scale and finding solutions for this.

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt