Majrova, Polar F.1 obetat

35 kr

Förpackningar

Produktbeskrivning:

Benämning på några andra språk
danska/norska/finska/engelska/tyska
Mainepe / Majroe / Nauris / Turnip / Mairüben

Vetenskapligt namn
Brassica rapa

normalfrö

Sortbeskrivning

Skördefärdig efter ca 55 dagar.
En tidig rent vit majrova som ger mycket enhetliga rötter.
För odling under hela säsongen.
Bör skördas när rotdiametern är 4-8 cm.
Mild smak för att vara majrova.

Odling
Utsädesmängd: ca 40 frön/strm
Såtid: april-juli. Så var 14:e dag.
Sådjup: 1-2 cm
Groningstid: ca 5 dagar
Lägst/optimal groningstemperatur: 5/20°C
Plantavstånd: 10-12 cm
Radavstånd: 40-45 cm
1000 frön=1M= 1,5-2,5 g
Grobarhet lägst 85%
Artikelnummer:
1989


Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt