Röd huvudsallat, Jerrican RZ ekologiskt frö

50 kr

Förpackningar

Produktbeskrivning:

Benämning på några andra språk
danska/norska/finska/engelska/tyska

Hovedsalat / Hodesalat friland / Keräsalaatti / Lettuce / Kopfsalat

Vetenskapligt namn
Lactuca sativa Capitata-gruppen

ekologiskt odlat frö
pelleterat frö

Jerrican

Sortbeskrivning
Intensivt röd, medelstor.

Kan framgångsrikt odlas under från vår till höst på friland.

Resistenser: Bl:16-35EU/Nr:0/LMV: 1

Resistensbenämningar
  BL= sallatsbladmögel (2013 1-31 raser)
  Nr= sallatsbladlus
  LMV= sallatsmosaikvirus
Bladlusen Nasanovia ribisnigri är mycket vanlig och angriper oftast färska blad kring plantans tillväxtpunkt inne i huvudet. Bladlusangrepp orsakar ofta hjärtröta.

Odling
Utsädesmängd direktsådd: ca 8-12 pellets/meter. Plantering av plantor i plugg (96/150) fungerar bäst.
Såtid: förkultiveras mars-juli, direktsådd april-juli
Sådjup: ca 1 cm
Groningstid: ca 5-8 dagar
Lägst/optimal groningstemperatur: 5/18°C
Plantavstånd: ca 25 cm
Radavstånd: ca 50 cm
Grobarhet lägst 95% för pelleterat frö
Artikelnummer:
2998


Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt